Thần Học

Ba Ngôi Trong Những Suy Tư Đương Thời (1) - Ngôi Vị Tính Của Chúa Thánh Thần

Ba Ngôi Trong Những Suy Tư Đương Thời (1) - Ngôi Vị Tính Của Chúa Thánh Thần

“Mỗi lời cầu nguyện đích thực được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện cách bí nhiệm trong mỗi trái tim con người” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Bài phát biểu với các Hồng Y, 11/1986).

Trang [1] 2 3 4 5   »