Các Cuộn Bản Thảo Biển Chết: Lịch Sử Và Ý Nghĩa

Tue,12/01/2021
Lượt xem: 2628

Một trong những khám phá khảo cổ lớn nhất và có ý nghĩa nhất, từ nửa sau của thế kỷ 20 và vẫn tiếp nối cho đến nay, đó là các khám phá về Qumran và “Thư viện Qumran” hay còn gọi là “Các Cuộn Bản thảo Biển chết” . Những khám phá khảo cổ này giúp chúng ta có thêm những dữ liệu vô cùng quý giá giúp cho việc nghiên cứu Do thái giáo, Kinh Thánh Cựu ước và bối cảnh Tân Ước… Không ghi ngờ gì nữa, các Cuộn bản thảo Biển chết, là những bản thảo chép tay lớn nhất và cổ nhất được khám phá, đã đem đến những ánh sáng và tạo ra sự đột phá trong lãnh vực nghiên cứu Kinh Thánh trong những thập niên gần đây. Các khám phá Qumran và Các Cuộn Bản thảo Biển chết là công trình khảo cổ đồ sộ, và đã có rất nhiều nghiên cứu về các đề tài khác nhau liên quan đến các khám phá này. Bài trình này chỉ giới hạn trong việc (1) đưa ra một lịch sử tóm tắt về Các Cuộn Bản thảo Biển chết, và (2) ý nghĩa của Các Cuộn Bản thảo Biển chết đối với việc nghiên cứu Kinh Thánh.

Nguồn tin:
Thống kê
Số người online: 147
Tổng số truy cập:14.789.441