ĐIỀU KIỆN THEO CHÚA

Fri,24/06/2022
Lượt xem: 1434

 

CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

1 V 19,16b.19-21; Gl 4,31-5,1.13-18; Lc 9,51-62

ĐIỀU KIỆN THEO CHÚA

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Bài Tin Mừng hôm nay nói về ba cuộc gặp gỡ trên cùng một con đường. Có thể đây là những cuộc gặp gỡ xảy ra trong những thời gian khác nhau nhưng tác giả Tin Mừng Luca gộp lại thành một chủ đề: những điều kiện để theo Chúa Giêsu. Theo bản văn của Luca (9,57-62), có ba trường hợp:

1. Điều kiện thứ nhất: Sống khó nghèo

Một người nói với Chúa rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,57-58).

Ở đây, người thanh niên này cho thấy anh sẵn sàng đi theo Chúa. Nhưng lòng khát khao, sự nhiệt tâm chưa đủ, cần phải có những điều kiện khác. Theo Chúa phải có những phẩm chất về sức khỏe thể lý và tâm lý, đạo đức và có khả năng tri thức…

Với người này, Chúa Giêsu không trả lời nhận hoặc không nhận, mà chỉ nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Nghĩa là Chúa mời gọi người đó phải biết phân định ơn gọi. Đi theo Chúa không phải để có nhiều tiền, có địa vị, có một đời sống ổn định, đầy đủ tiện nghi và sung túc, hay làm lớn làm nhỏ trong Giáo Hội…, nhưng là sống nghèo khó như Chúa: đến nỗi nghèo hơn cả con chồn, con chim vì chúng còn có chỗ ở, còn Chúa không có chỗ tựa đầu.

Cuộc đời khó nghèo của Đức Giêsu được tóm tắt như thế này: Sinh ra ở ngoài đồng, sống ở trên đường và chết ở trên đồi! Người là Đấng giàu có đã trở nên nghèo khó, vì ơn cứu độ loài người (x. Pl 1,1-10). Thế nên, theo Chúa là trở nên giống Chúa, nghĩa là bắt chước sống nghèo khó như Chúa. Kitô giáo không chủ trương bần cùng hóa, nhưng vì Đức Kitô đã trở nên nghèo khó và chọn sống nghèo là con đường để cứu độ, nên ai muốn theo Chúa phải khấn giữ đức khó nghèo. Vì đi theo Chúa không phải là để có gì, nhưng là để sống với Chúa và sống như Chúa.

2. Điều kiện thứ hai: Không được do dự

Trường hợp thứ hai: chính Chúa Giêsu mời gọi một người đi theo Người:

“Anh hãy theo tôi! Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60-61).

Lần này chính Chúa mời gọi anh theo Người, nhưng anh ta lại xin phép về chôn cất cha mình đã. Chúa bảo: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Ở đây, Chúa Giêsu không có ý nói rằng chữ hiếu đối với cha mẹ là không quan trọng và đi theo Chúa là hết bổn phận thảo hiếu cha mẹ. Nhưng ai muốn làm môn đệ Chúa phải biết ưu tiên tìm kiếm Nước Trời, chọn Chúa là trên hết, và không được do dự.

Chúng ta không thể đi theo Chúa nếu cứ chờ cho đến khi cha mình qua đời rồi mới theo. Theo Chúa phải biết đặt lại trật tự giá trị: Chúa là trên hết, là ưu tiên hàng đầu, vì Chúa và vì Nước Trời, còn mọi thứ khác là thứ yếu. Muốn theo Chúa phải biết hy sinh những thứ khác để chọn Chúa và lời mời gọi của Người. Ai chần chừ thì không thể theo Chúa được. Đây là trường hợp cần có sự đáp trả của con người đúng thời điểm Chúa gọi. Ai muốn theo Chúa phải biết nắm bắt cơ hội Chúa trao và đáp trả cách dứt khoát, không do dự, không chần chừ.

3. Điều kiện thứ ba: Biết từ bỏ

Trường hợp thứ ba:

“Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Trời” (Lc 9,61-62).

Đây là trường hợp ơn gọi thiếu từ bỏ. Theo Chúa phải từ bỏ. Theo Chúa Kitô không cho phép chúng ta hối tiếc, lưu luyến, hay thoả hiệp. Nếu các mối tương quan ràng buộc và cản trở chúng ta đi theo Chúa: như gia đình, bạn bè, tình cảm, nghề nghiệp… hoặc là những lời mời mọc hấp dẫn của các thú vui, hưởng lạc làm cho chúng ta một đàng “vừa muốn theo Chúa” một đàng “muốn ngoái lại đằng sau…” như thế không thích hợp với Nước Trời. Theo Chúa phải biết từ bỏ những gì cản trở ơn gọi: kể cả gia đình, bạn bè, nghề nghiệp và sở thích… Đây là điều kiện để theo Chúa: “Từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng.” Và Chúa hứa phần thưởng cho những ai biết từ bỏ:

“Ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,28-31).

Như thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta biết những điều kiện căn bản để theo Chúa Giêsu, đó là sống khó nghèo, phải dứt khoát theo Chúa và biết từ bỏ những quyến luyến ràng buộc.

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần cho chúng ta để chúng ta biết mau mắn đáp trả và cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Người. Amen!

Nguồn tin: