Các Cuộc Hiện Ra Của Đức Maria Là Gì?

Mon,02/01/2023
Lượt xem: 242

 

300 Câu Hỏi Thường Gặp Về Đạo Công Giáo

 

Câu Hỏi 48: Các Cuộc Hiện Ra Của Đức Maria Là Gì?

Một cuộc hiện ra có thể là một cuộc tỏ hiện của Chúa Giêsu, Đức Maria hay các thánh. Các cuộc hiện ra thì hoàn toàn khác với mạc khải thần linh. Mạc khải công là cuộc mạc khải về Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người. Mạc khải công diễn ra với vị Tông đồ sau cùng là thánh Gioan, người được Chúa yêu. Sau cái chết của ngài, mạc khải công chấm dứt. Sau đó, chỉ có sự giải thích được huấn quyền chính thức của Giáo Hội thực hiện vì Giáo Hội được xem như thầy dạy. Mạc khải công là một phần của kho tàng đức tin thánh được chứa đựng trong Truyền Thống thánh thiện được lưu truyền bằng cách viết lại hay truyền khẩu. Chúng được biết đến như những giáo thuyết và tín điều, và sự xác tín trong đức tin phải là sự đáp trả của chúng ta với các điều ấy. Các cuộc hiện ra thuộc về mạc khải tư, và người ta có thể chọn lựa tin hoặc từ chối chúng. Ngay cả khi Giáo Hội xác nhận một cuộc hiện ra nào đó của Chúa Giêsu, Đức Maria hay các thánh một cách chắc chắn, người ta cũng không buộc phải chấp nhận nó. Khi Giáo Hội tuyên bố một cuộc hiện ra một cách chắc chắn như thế, thì phép lạ ấy nhằm để phân biệt với các lời tiên đoán sai lầm và, kết quả là, để nhắm đến các Kitô hữu trong hành trình đức tin của họ Có những cách nói khác nhau về các cuộc hiện ra. Các cuộc hiện ra là những hình ảnh vốn đóng dấu ấn quan trọng về giác quan, hay những mệnh lệnh bằng lời nói từ thị kiến. Không phải mọi người có thể nhìn hoặc nghe thấy các cuộc hiện ra hoặc hiển dung. Trong hầu hết các cuộc hiện ra của Đức Maria, có một thông điệp về Ơn Đồng Trinh để cầu nguyện với Con của Mẹ và để được sám hối. Các cuộc hiện ra cũng xảy ra qua hàng thế kỷ để khuyến khích sự trung tín, để duy trì sự gần gũi với Con của Mẹ và với Giáo Hội. Đôi khi các cuộc hiện ra gặt hái được thành quả là khai mở một sự sốt sắng mới. Chẳng hạn, Đức Mẹ hiện ra với sơ Catarina Laboure thuộc Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn tại Pháp ở thế kỷ 19. Mẹ đã dạy nữ tu này cách thực hiện một medal mới, một mề-đai phép lạ với dòng chữ: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.” [Mỗi khi kêu cầu với Mẹ Maria như thế, người Công giáo biểu lộ lòng yêu mến với Đức Trinh Nữ Maria]. Tại Fatima, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ là Giaxinta, Phanxico và Lucia. Mẹ yêu cầu việc tận hiến hoàn toàn cho trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để cầu nguyện cho cuộc hoán cải của các tội nhân và đẩy lùi chiến tranh, và để chấm dứt chế độ cộng sản. Sự tận hiến đó bắt đầu 5 ngày thứ Bảy đầu tiên để sùng kính sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Thật đáng lưu ý ở đây là có một số cuộc hiện ra hoặc lời minh chứng rằng đó là chân thực. (Nhiều người đã thực hiện những tuyên bố hoặc là sai lầm hoặc là lừa dối với những lời tồi tệ nhất.) Giáo Hội tuyên bố một cuộc hiện ra chỉ sau khi đã thực hiện các cuộc khảo sát cách rất khắt khe. Dù vậy, sau cùng, tất cả chúng ta cần biết rằng để có thể đạt được thiên đàng thì những mạc khải công đã hoàn thành nơi các tông đồ rồi và điều ấy đã được Giáo Hội xác định.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 66-67.

 

 

Nguồn tin: https://sjjs.edu.vn/