Đức Maria Có Hoàn Hảo Không?

Mon,06/02/2023
Lượt xem: 557

 

300 Câu Hỏi Về Đạo Công Giáo

 

Câu 40: Đức Maria Có Hoàn Hảo Không?

Phẩm chất hoàn hảo của Đức Maria tập trung vào luận chứng thần học: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giáo lý về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội dạy rằng, Mẹ được bảo vệ khỏi tội nguyên tổ ngay khi được tượng thai trong lòng bà thánh Anna. Việc bảo vệ này là thuộc tính của sự hoàn hảo. Chẳng hạn, nghĩ về một cửa kính màu. Có nhiều mảnh kính màu được ghép lại với nhau để tạo nên một bức tranh lộng lẫy. Ơn cứu độ cũng giống như cửa kính màu ấy. Có nhiều phần riêng lẻ của giáo lý được sắp xếp lại với nhau thành lịch sử cứu độ của chúng ta. Đức Maria là nữ tử của Thiên Chúa, Cha trên trời, mẹ của Chúa Giêsu, và là hôn thê của Chúa Thánh Thần. Mẹ là trung tâm của kế hoạch cứu độ. Vì thế, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ hoàn hảo không giống với những thụ tạo khác trong công trình sáng tạo của Ngài.

Được bảo vệ khỏi tội nguyên tổ nghĩa là mẹ không phải chịu kết quả của tội ấy- là sự chết. Tuy nhiên, sự hoàn hảo của Mẹ Maria không hủy bỏ hoàn toàn tự do ý chí của Mẹ. Suốt đời Mẹ, Mẹ Maria luôn thực hiện hành động tự do ý chí của sự yêu mến và vâng phục Thiên Chúa. Trong biến cố Truyền Tin, Tổng lãnh sứ thần Gabriel loan báo kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Mẹ để trở thành Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã hỏi sứ thần: “Việc ấy xảy đến thế nào vì tôi không biết đến người nam?” Và sứ thần đã đáp lại rằng việc thụ thai của Chúa Giêsu là do quyền năng của Thánh Thần; nói cách khác, Thánh Thần sẽ bao phủ trên Mẹ. Mẹ Maria đáp lại: “Vâng, xin cứ để cho ý của Ngài được thực hiện.”

Sự đáp trả đơn giản này là một bằng chứng hùng hồn cho sự hoàn hảo của đời sống thiêng liêng của Đức Maria. Thực ra, Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ nhiều đặc ân, ân sủng và nhiều thuộc tính để Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa; tuy nhiên, chính sự khiêm tốn và vâng phục của Mẹ tới Thiên Chúa Cha là bằng chứng xác nhận đức tin của Mẹ. Mẹ có thể nói không. Mẹ có thể từ chối tham gia vào kế hoạch thần linh của Thiên Chúa và làm những gì Mẹ muốn. Nhưng Mẹ đã hành động ngược lại; Mẹ hiệp nhất ý của Mẹ với ý muốn của Thiên Chúa: “Đừng theo ý tôi, nhưng hãy để cho ý Ngài được thực hiện.” Trong sự vâng phục khiêm tốn, Mẹ không chỉ làm nổi bật lên vai trò người phụ nữ và là người mẹ, nhưng Mẹ còn trở nên mẫu gương cho những người môn đệ của Chúa Giêsu.

Sự bất tuân phục của Ađam và Evà đem chúng ta vào trong sự hỗn độn của tội; còn chính sự vâng phục của Evà mới (Maria) và Ađam mới (Đức Giêsu) đã đem đến cho chúng ta ơn cứu độ và giải thoát. Sự hoàn hảo này của Đức Maria là một mẫu gương cho bất cứ người môn đệ trung tín nào của Con của Mẹ để thực hành: “Đừng theo ý tôi, nhưng hãy để cho ý của Ngài được thực hiện.”

 

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 59.

 

Nguồn tin: https://sjjs.edu.vn/