Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XVI
2 ANTIQUUM MINISTERIUM THỪA TÁC VỤ CỔ KÍNH - THIẾT LẬP THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN
3 DẪN ĐÀNG THÁNH GIÁ - ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
4 HƯỚNG DẪN TUẦN THÁNH
5 Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế - Redemptoris Custos
6 Tông sắc Aperuit Illis - Ngài mở trí cho họ
7 THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI (Tất Cả Anh Em)
8 Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2020
9 Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo 2020
10 Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Kỷ niệm 25 Thông Điệp Ut Unum Sint Năm 2020
11 Văn kiện của Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện Sự Sống Về Đại Dịch và Tình Huynh Đệ Phổ Quát năm 2020
12 Văn Kiện Lý Thuyết Phái Tính Của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo Năm 2019
13 Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn lần thứ 106 năm 2020
14 Toàn Văn Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi Lần Thứ 57 năm 2020
15 Tông Huấn Querida Amazonia - Amazon Yêu Quý năm 2020
16 Tông Huấn Christus Vivit Chúa Kitô Đang Sống năm 2019
17 Sứ Điệp Đức Thánh Cha Nhân Ngày Cầu Cho Ơn Gọi năm 2020
18 Đàng Thánh Giá Thứ 6 Tuần Thánh Năm Đồng Hành Cùng Giới Trẻ 2020
19 Đàng Thánh Giá Thứ 6 Tuần Thánh Năm Đồng Hành Cùng Giới Trẻ 2020
20 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 35 năm 2020
21 Thông điệp Ngày Giới Trẻ Thế giới (WYD) 2020
22 Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2020
23 Toàn văn Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân thứ 28 năm 2020
24 Sứ điệp ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ 28, 11-2-2020
Trang [1] 2 3 4 5   »
Thống kê
Số người online: 152
Tổng số truy cập:13.971.506